Kokios rūšies sūrelis tu esi? arba Ką dulkina iešmutis? (sleminis, neįvykęs)


V – tai victory

Y – ypatingas
R – Romantiškas
A – Atsakingas
S ... Subinėn viską. Aštunkių aštunakes. Susukuktas ir privalomas ir netikras kaip... plokščios žemės teorija, kaip baterija su dviem pliusais, kaip magnetas su šiaure ir... niekuom. Kaip smegenys be vieno pusrutulio. 
Nors gamtoje tai įprasta:
Iešmutis yra primityvus chordinis gyvūnas, priskiriamas galvachordžių potipiui. Jis gyvena sekliose jūrų vietose, įsikasęs į smėlį. Maitinasi filtruodami maisto daleles iš vandens

Iešmučio smegenys yra nervo siūlelis chordoje. Tai yra Iešmučio smegenų pusrutulis.
Žmogus su chorda vietoj stuburo irgi yra tik iešmutis. Filtruoja ir dauginasi, dauginasi ir filtruoja.
-      Norime jus nupirkti, ar pakankamai jusyse iešmučio
-      Nesu aš joks iešmutis
-      Gaila netinkate, Ieškojome iešmučio
Garbė chordiniam per amžius. Dangaus ir žemės sutvėrėjui. Ir vienatiniam jo sūnui iešmučiui išfiltrauskiui, kiui kiui kiui
JŪS 
paskutinėje eilėje kikenate ir kumščiuojate savo vyrą: 
-      Mes esame kas - vyras ar iešmutis?
-      Nežinau...
-      Tai būk vyras nors kartą. Išmalk tam chamui dantis
Ir būna! Ir ištraukia poetą iš smėlio dėl damos. Ir išmuša paskutinius pienius dantis poetui! NES JIS ŽINO – tik išdulkinęs 8 kvadratinių metrų kilimą kovo aštuntąją esi vertas tikro vyro vardo.

O ką tuomet dulkina iešmutis?

Ie – Tai victory
Šmu – ypatingas
-->
Tis tis tis tits tits tits S S S
Victory

Komentarai