Pranešimai

Rodomi įrašai nuo rugsėjis 18, 2017

Rudeninis prie lango

Vėjas
pjausto
balas

lupa
lango
rėmą
peiliu

Stiklas
sugeria
pjūvį

Ramu


* 2 posmelio autorius Čikurakas