Kai...

... šviesa temsta aš tik ryškėju

Kažkur soc tinkluos nugirsta

Žinau, kas yra gaidys, žinau, kas yra višta, bet kas yra ta gaida?!

Petkus

Komentarai