BlusosLaumės durnelės
Kas rytą dykai
Ruošia programą

Ant sienos trofėjus -
Sparnas gegužės, o gegužiukai
pakyla į kelią

Kaipgi, brolau, taip nutiko?
Mėnulio šviestuvai,
Valtornos ir fūzai!
---------------------------
Voljere iš aukso
Nėra vienišesnio
Už šunį su blusom


Komentarai