Eilės

Aspirino
tabletės
Sudėtos
stulpeliu
Gydo
.........
Vėžį

Komentarai