Dėdė Kazys

Palaidojom dėdę Kazį. 1936 gimimo. Menkai jį pažinojau.
Prisiminiau jį ir Onutę šokančius polką per kažkokią baliušką Akmenėj. Trypė taip, kad grindys lingavo. Tokius juos visada ir prisiminsiu.
Žiūriu į Onutę prie ką tik sukasto kapo ir ašaros pačios rieda.

Komentarai