Kuriu dpoeziją iš naujo

Perrašau praktiškai visą php kodą. Pritaikau Code Igniter. Beje šis fraimvorkas yra superinis mažiems saitukams. Portalui pritaikant reikia nemažai hakinti pirminį kodą. Tas užknisa.

Galva kaip obuolys

Komentarai

Hello, I like this blog.
Sorry not write more, but my English is not good.
A hug from Portugal

Olá, goût très du Blogue.
Excuse ne pas écrire plus, mais mon français n'est pas bon.
Une accolade depuis le Portugal